Zwolsche Gymnasiasten Bond
Al sinds 21 september 1908 bestaat de Zwolsche Gymnasiasten Bond. De ZGB is de leerlingenvereniging van het Gymnasium Celeanum, die zich vooral richt op het geven van feesten. Deze commissie bestaat uit 6 leden uit verschillende klassen, elk met een eigen functie. Jaarlijks worden er door middel van verkiezingen nieuwe leden gekozen, zodat ieder jaar een nieuw bestuur zijn best kan gaan doen om er voor alle leerlingen een feestelijk en gezellig schooljaar van te maken.

De ZGB organiseert ieder jaar een heleboel schoolfeesten voor de onder- en bovenbouw. Ook wordt in november de Propaganda Avond gehouden in De Spiegel. Hier krijgen leerlingen de kans hun talenten aan de rest van de school te tonen. Het paradepaardje onder de ZGB-feesten is echter wel het Kerstgala, dat altijd in december gehouden wordt. Alle middelbare scholieren van Zwolle en omstreken kijken al maanden van tevoren uit naar dit grootse feest, waar zoín 900 mensen komen. Naast de schoolfeesten organiseert de ZGB ieder jaar nog meer activiteiten (bijvoorbeeld een valentijns-actie) en zijn verjaardag wordt met de hele school gevierd.

Het bestuur bestaat uit 6 leden met de volgende functies: 
 - Praeses uit klas 5, dit is de voorzitter van de bond.
 - Vice-Praeses uit klas 5, de rechterhand van de Praeses.
 - Quaestor uit klas 5, gaat over de financiŽn.
 - Ab-Actis uit klas 4 of 5, draagt zorg voor de schriftelijke zaken.
 - Assessor uit klas 3 of 4, de rechterhand van de Ab-Actis.
 - Juniorlid uit klas 2, behartigt de belangen van de onderbouw.


Het ZGB-lied:

Omnes amamus studium, Et litterarum et artium. Ergo nos quisque laudat. Qui semper domi latitat, Et nusquam versus recitat, In sempiternum pereat. REFREIN: Amoenum carmen condemnat. Congressionem detestat. Eum puella nulla amat. Floreat, Splendeat, Societas. Cantemus nunc socialiter, Hunc hymnum valde fortiter, Ne longius cessemus. Qui numquam id edidicit, Nobiscum numquam id canit, Eum semper contemnemus. REFREIN